Zelf Weerbaarheid

Groepstrainingen Zelfweerbaarheid & Zelfverdediging

Onder verschillende ouders van onze leden is de behoefte ontstaan om zich te bekwamen in het zichzelf weerbaarder maken op straat.Wij kunnen er niet omheen dat onze maatschappelijke normen in sneltreinvaart veranderen.Dit zijn veranderingen die soms veel agressiever van aard zijn, en voor evenredige problemen op straat of in uw omgeving kunnen zorgen.De meeste mensen, vooral vrouwen, maar ook ouderen, hebben de neiging om ietwat huiverig te reageren als er gesproken wordt over zelfverdediging.

Waarom is dat?                                                                                                                                                    
Meestal denken mensen dat er bij zelfverdediging getraind wordt in vechtsporten of krijgskunsten, maar dat hoeft echter helemaal niet het geval te zijn om u zelf te kunnen verdedigen als dat echt noodzakelijk mocht blijken! Zelfverdediging is niet iets dat in deze eeuw is uitgevonden, maar is al duizenden jaren oud! Het is altijd al noodzakelijk geweest voor de mens om paraat te zijn. Paraat tegen de grootste vijand van de mens, de mens zelf!

Juist in deze tijd zijn we minder bang voor natuurgeweld dan voor onze medemens. Maar juist nu in deze tijd, die wel steeds gewelddadiger lijkt te worden, is zelfverdediging een steeds vaker terugkerend onderwerp in discussies op verjaardagen en in de media! Vooral ook omdat dit onderwerp meer en meer uit de taboesfeer geraakt! Zelfweerbaarheid wil niet alleen zeggen dat u zich kunt verdedigen d.m.v. lichamelijk geweld, juist niet! Het wil veel meer zeggen dat u ervan bewust gemaakt wordt dat iedereen iets kan overkomen, dus ook u! Natuurlijk is fysieke zelfverdediging dan ook niet iets wat onder alle omstandig heden toegepast dient te worden. Het is alleen een goede en gerechtvaardige keuze mogelijkheid.

Zinloos geweld is een veelgehoorde kreet tegenwoordig, maar als u zichzelf succesvol kunt verdedigen (zeker als u helemaal niet om moeilijkheden vraagt!) tegen een overvaller, aanrander,of verkrachter, is dat in mijn ogen zinvol geweld! Het is helaas niet anders.

zelfweerbaarheidWat is weerbaarheid?

Weerbaarheidtraining is gericht op het vergroten van het gevoel van veiligheid door mensen te leren effectiever te reageren in uiteenlopende situaties. Er wordt geoefend met werkvormen die fysieke en mentale componenten bevatten. In het mentale gedeelte leer je opkomen voor jezelf en voor anderen, je grenzen aan te geven, aangeven wat je wel en niet wilt en nee durven te zeggen. Ook bij het verwerken van geweldservaringen kan deze cursus een positieve bijdrage leveren. Door het vele geweld op straat voelen mensen zich vaak niet meer zo veilig.Niet iedereen voelt zich daarbij prettig om voor een echte vechtsport te beoefenen als antwoord op de toenemende gewelddadigheid op straat.

Mentale weerbaarheid kan fysiek geweld voorkomen. Met je houding en een zekere uitstraling ben je in staat vervelende confrontaties of gebeurtenissen uit de weg te gaan.

Tijdens de fysieke weerbaarheid, leer je o.a. het gebruik van eigen lichaamlijkewapens en de kennis over kwetsbare plekken en bevrijdingstechnieken.

Weerbaarheidstraining met een publieksvriendelijk karakter

Wat betekent publieksvriendelijk?

Dat betekent dat u door middel van onze effectieve zelfverdediging bij eventuele agressieve situaties deze met tact en lichamelijke beheersing oplost.Dat u zich niet laat meeslepen in een escalerend gevecht of worsteling, zodat de situatie uit de hand loopt. Waar wij naar toe willen, is door middel van effectieve zelfverdediging de angstreflex die bij u heerst, te veranderen in een aktiereflex door middel van effectieve afweermethoden, zoals praten, houding, schreeuwen en vechten.Dat kan bereikt worden door oefeningen, effectieve bewegingstechnieken o.a. stoottechnieken, schoptechnieken en klem en werptechnieken van verschillende verdedigingssporten:

Karate, Judo, Hapkido en Taekwondo.

Primair is het doel van zelfverdediging heel eenvoudig: pijn veroorzaken bij de persoon die je lastig valt of aangevallen heeft.Tijdens de fysieke weerbaarheid cursus leer je ook o.a.het leren bewust worden van de beperkingen en mogelijkheden van je lichaam en gebruik maken van je sterke punten en inzicht krijgen in anatomie, met de kennis om trent kwetsbare plekken van je tegenstander en bevrijdings- technieken.

Dit zijn instrumenten die je ontsnappings kansen doen vergroten in een benarde situatie.

Voor wie is weerbaarheid?

Op dit moment zijn er verschillende groepen die gebruik maken van een dergelijke cursus.

Veiligheid is een waarde die groot maatschappelijk draagvlakkent en daar waar die in het geding is, willen mensen handvatten om daar mee om te kunnen gaan.Dat verklaart voor een deel de belangstelling voor weerbaarheid voor kwetsbare groepen; vrouwen, ouderen, kinderen, allochtonen en vluchtelingen, gehandicapten en

Onze Ki-Do weerbaarheids organisatie biedt u een 1of 3 of meerdere dagen durende zelfweerbaarheids- cursus met een publieksvriendelijk karakter.In deze zelfweerbaarheidstraining leer je fysiek en mentaal je eigen grenzen kennen en bewaken. Het belangrijkste is dat je stevig op je benen leert staan. Voor jezelf opkomen is ruimte innemen. In onze trainingen behandelen we drie aspecten van weerbaarheid het: Fysieke, Mentale, en Verbale geweld ·Hieronder zullen we uitleggen wat de drie componenten inhouden.

De meest ingrijpende vorm is fysieke geweld, dat zich uit in bijvoorbeeld: mishandeling, schoppen, slaan, bijten en vastgrijpen.

Bij psychisch (mentale) geweld gaat het onder andere om lastig vallen, onder druk zetten, bedreigen met fysiek geweld en intimideren.

Bij verbaal geweld valt te denken aan schelden en beledigen. In de zelfweerbaarheidstrainingen training gaan we ook in op de drie bovengenoemde vormen van geweld.

Door de jarenlange ervaring in de verdedigingssporten als Karate, Judo, Taekwondo, Hapkido heb ik alle en de meest effectieve handelingen en oefeningen binnen de grenzen en mogelijkheden aangepast. Met andere woorden; preventieve aanpak van agressie en geweld in de vorm van een speciaal ontwikkelt preventief programma, waarin Ki-Do zelfweerbaarheidtrainingen een belangrijke plaats neemt.

De meerwaarde van een dergelijk aanpak is naast dat de verschillende weerbaarheidstrainingen ook gewoon leuk is,om het ook eens te beoefenen.

Het beoogde resultaat tijdens deze cursus zal je persoonlijke ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfweerbaarheid positief beïnvloeden.

De Yusinhapkido trainingsprogramma’s.

De YusinHapkido trainingsprogramma’s kenmerken zicht door een resultaat gerichte aanpak.

Yusin Hapkido geeft regelmatig trainingen en seminars bij bedrijven en instellingen en overheden zowel voor jeugd als volwassenen. De trainingen worden aangepast aan de doelgroep, behoefte of openbare werkplek. Voor wensen met betrekking tot zelfweerbaarheid trainingen en workshops op maat wordt er in het telefonische gesprek een persoonlijke afspraak gemaakt om de vraag of de problematiek goed in kaart te brengen en eventuele mogelijkheden persoonlijk te bespreken.

De kosten voor groepstraining of privé training is afhankelijk van meerdere factoren zoals uw specifieke wensen, de omvang en het onderwerp van de training, de mate van voorbereiding, in eigenhuis of op een externe locatie.U kunt ook contact opnemen voor workshops op locatie (individueel of in groepsverband) in de regio West-Nederland. Ook vervolgcursussen.

Stelt u zicht nog vragen op dit gebied? Neem dan contact met ons op.

Informatie http://www.ki-do.nl 06-41751126 of 010-5013104